Nyklækkede havørreder ved 440 daggrader
Arbejder på dambrug. Kan derfor sige det er havørreder. Kolding å stammen
De klækker normalt ved ca. 440 daggrader, lidt før - lidt efter, når det er kunstigt opdræt.
 
 

 

 

Sea trout, Brown trout, Bachforelle, Meerforelle, havørred, bækørred, forel, ørred, Forelle, Forellen, Salmo trutta,