oerred.dk

Side i bearbejdning, du kan finde den gamle version her

Page in progress, you can find the old version here

 
Thumbnail Image 1

Hav- bækørred

Salmo trutta

Thumbnail Image 1

Laks

Salmo salar

Thumbnail Image 1

Regnbueørred

Oncorhynchus mykiss

Thumbnail Image 1

Almindelig smerling

Barbatula barbatula

Thumbnail Image 1

Pigsmerling

Cobitis taenia

Thumbnail Image 1

Europæisk Dyndsmerling

Misgurnus fossilis

Thumbnail Image 1

Grundling

Gobio gobio

Thumbnail Image 1

Aborre

Perca fluviatilis

Thumbnail Image 1

Gedde

Esox lucius

Thumbnail Image 1

Hork

Gymnocephalus cernuus

Thumbnail Image 1

Knude

Lota lota

Thumbnail Image 1

Bæklampret

Lampetra planeri

Thumbnail Image 1

Indbrudstyv i akvariet

Isfugl, Alcedo atthis

Thumbnail Image 1

Solaborre

Lepomis gibbosus

Thumbnail Image 1

Gærdesmutte i kælderen

Troglodytes troglodytes